Úspory s kotlem MultiBio

MultiBio znamená levnější teplo až o 50% v porovnání se standardními peletovými kotli.

Certifikace pro rostlinná paliva.

Velmi důležité je, na jaké palivo je hořák certifikovaný. Obvyklé je, že kotle jsou certifikované pouze na dřevěné pelety a rostlinné pelety jsou pouze mezi tolerovanými palivy. Pokud chcete ušetřit na nákladech topení pomocí rostlinných pelety, ověřtě si, zdali Váš vybraný výrobek má na certifikátu zkušebního ústavu uvedenou skupiny palive E - rostlinné pelety. Produkty MultiBio mají certifikát pro rostlinná paliva. Výsledkem výhod kotlů nebo horkovzdušných kamen MultiBio je nižší spotřeba paliva a možnost topit levnějším rostlinným palivem, což ve výsledku přináší nižší výdaje na palivo.

Společné výhody produktů MultiBio.

Ekonomika vytápění s kotlem MultiBio.

Můžete ušetřit až dvě třetiny nákladů, které zaplatíte za jiný systém automatického vytápění při vytápění pomocí rostlinných pelet a zbytků rostlin z vlastní výroby. Rostlinné pelety se lisují z odpadů každoroční sklizně, jsou snadno dostupné a obvykle za poloviční cenu než pelety dřevěné. Podstatné úspory lze docílit také spalováním levných kůrových pelet.

Spalování levných pelet díky unikátní konstrukci.

Kotle na pelety MultiBio si snadno poradí se spékavostí popela. Hořák MultiBio se zásadně liší svojí unikátní konstrukcí od ostatních hořáku na trhu. MultiBio je navržen, aby bez problému spaloval dřevěné pelety, spékavé rostlinné pelety a další zemědělské materiály. Konstrukce válcové rotační spalovací komory případné spečence v průběhu hoření odvaluje do prostoru popelníku a neobtěžuje tím obsluhu kotle. Dřevěné pelety nejnižší kvality s vysokým podílem kůry a tím pádem s vysokým procentem popela po spálení paliva, i ostatní možná paliva pro kotel MultiBio zpravidla nelze spolehlivě spalovat v hořácích jednoduché nebo retortové konstrukce. MultiBio nabízí použití nejširšího sortimentu peletovaných i sypkých rostlinných paliv na trhu.

Nejlevnější výtápění na trhu.

Vhodně zejména pro zemědělce a pro ty co mají přístup k odpadu po čištění olejnin a obilí. Máte přístup k zemědělským zbytkům? Topte zadarmo.

Úspora s dřevěnými peletami nejnižší jakosti

Možnost úspory s kotlem MB 30

Vezměmě si obvyklou spotřebu 7 tun pelet v nezatepleném rodinném domě s kotlem o MB 30 při výkonu 25 kW. Při spotřebě 7 tun za sezónu se může úspora pohybovat mezi 10 500,- a 17 500,- za jednu topnou sezónu. Teplovodní kotel zde (externí odkaz) (nové okno)

Možnost úspory s kotlem MultiBio 49

Ve větších objektech s tepelnou ztrátou okolo 50 kW budeme spořit náklady na palivo na 15 až 20 tunách. Spotřeba 15 až 20 tun znamená úsporu mezi 22 500 až 50 000 tisíci korun.

Možnost úspory s kotlem MultiBio 199

Kotelna o výkonu 200 kW bude mít spotřebu dřevěných pelet nejnižší kvality cca 42 kg/hodinu, 1 tunu za den, 30 tun za měsíc, za pět měsíců provozu spotřebuje 150 tun. Pokud si zákazník zvolí kotel Petrojet Multiubio 199, má možnost spalovat palivo obvykle až o dvě koruny na jeden kilogram levnější. Kotel Petrojet MultiBio 199 uspoří v nákladech na topení 300 000,- korun.

Možnost úspory s hořákem MB 600

Kotelna o výkonu 600 kW dokáže na rozdílu ve kvalitě dřevěných pelet dle výše napsaného jednoduchého výpočtu svému provozovateli uspořit na výdajích za palivo cca 900 000,- Kč. A to stále při komfortu vytápění, které poskytují dřevěné pelety.