Univerzální hořák MultiBio 50 kW


strom

Parametry hořáku MultiBio 50 kW

Vysoká teplota při spalování zaručuje nízké emise a dlouhou životnost hořáků MultiBio.

Paliva pro hořák MultiBio 50 kW

Konstrukce hořáku MultiBio 50 kW

Hořák multiBio se zásadně liší svojí unikátní konstrukcí od ostatních výrobků na trhu. Hořák na pelety byl navržen tak, aby bez problému spaloval dřevěné pelety nejnižší kvality, s obsahem kůry, spékavé rostlinné pelety a další zemědělské materiály. Rostlinné palivo zpravidla nemohou spolehlivě -certifikovaně- ani ekologicky spalovat hořáky Jednoduché nebo retortové konstrukce. MultiBio nabízí použití nejširšího sortimentu peletovaných i sypkých rostlinných paliv na trhu.

Ovládání hořáku MultiBio je intuitivní a jednoduché díky přednastavení elektroniky z výroby na různá paliva. Současně má zákazník možnost vytvořit si vlastní nastavení.

Hořák MultiBio pracuje automaticky

Hořáky MultiBio pracují automaticky v celém rozsahu výkonů - včetně rychlého automatického zapálení (2 - 5 minut). Obsluha pouze doplňuje palivo a odebírá popel.

Životnost hořáku MultiBio

Hořák MultiBio má přesně řízené dávkování vzduchu a paliva s pracovní teplotou uvnitř až 1200 °C. Vysoká teplota spalování zajišťuje nízké emise bez pachové stopy a agresivních sloučenin. V hořáku je možné nastavit vždy optimální poměr vzduchu a paliva pro celý rozsah jeho výkonu. MultiBio nepoužívá problematický útlumový režim, při kterém palivo stále doutná. Z tohoto důvodu neobtěžuje okolí zápachem nespáleného paliva z komína. Provozovatel tak může ušetřit až 10 % paliva. Hořák MultiBio se zanedbatelnými emisemi oxidu uhelnatého.

Možnost topení palivem, které se spéká

Hořáky MultiBio si snadno poradí se spékavostí popela.Konstrukce válcové rotační spalovací komory případné spečence v průběhu hoření odvaluje do prostoru popelníku a neobtěžuje tím obsluhu hořáku. Dřevěné pelety nejnižší kvality s vysokým podílem kůry a tím pádem s vysokým procentem popela po spálení paliva, i ostatní možná paliva pro hořák MultiBio zpravidla nelze spolehlivě spalovat v hořácích jednoduché nebo retortové konstrukce.
Nebuďte závislí pouze na jednom druhu paliva – přizpůsobte se ceně paliva.

Použití hořáku MultiBio 50 kW

Hořák MultiBio 50 kW ve spojení s kotlem je vhodný pro komfortní, automatické, ekologické a úsporné výtápění bytových domů, penzionů, zemědělských usedlostí, dílen a všude tam, kde se položka za teplo počítá ve statisících korun. Dokáže spolehlivě vytopit dům o patnácti bytech. Vhodné pro vytápění skleníků a dalších objektů.

Ekonomika vytápění s hořákem MultiBio 50 kW

Můžete ušetřit až třetinu nákladů na palivo při vytápění pomocí dřevěnných pelet nižší kvality. Snižte si zásadně vaše náklady na vytápění. S vysokou účinností spaluje levné rostlinné palivo. Můžete ušetřit až dvě třetiny nákladů, které zaplatíte za jiný systém automatického vytápění. Rostlinné pelety se lisují z odpadů každoroční sklizně, jsou snadno dostupné a obvykle za poloviční cenu než pelety dřevěné. Dodavatele paliva Vám rádi doporučíme z naší databáze výrobců pelet. Dalších úspor je možné dosáhnout spalováním nepeletovaných rostlinných paliv (odpady z čištění makoviny, řepky, hořčice atd.). Před použitím těchto paliv doporučujeme konzultaci. Náklady na provoz systému jsou nejnižší, topí-li zemědělec vlastním palivem.

Soubory ke stažení