Roční úspora 125 000 Kč na vytápění 36 bytů v Jesenici

Typ objektu: Bytové domy v Jesenici u Rakovníka

  • Objekt: 3 bytové domy s celkovým počtem 36 bytů (nezateplený objekt)
  • Majitel: Družstvo vlastníků
  • Původní vytápění: Uhelné kotle VSB - náklady na uhlí - 540 000 Kč+ včetně mzdových nákladů na obsluhu kotelny ve výši140 000 Kč
  • Nová instalace PETROJET: 3 kotle EP 49 - Dnes máme ve výrobě a v nabídce nový model kotle MultiBio MB 49 ES, který nahrazuje model, který vidíte na fotograii.
  • Spotřeba pelet v roce 2010: - 82 tun rostlinných pelet 
  • Náklady na palivo: 325 000,- Kč + mzdové náklady na obsluhu kotelny 90 000 Kč
  • Instalací kotlů  byly odstraněny potíže se splněním emisních požadavků na kotelnu.

Tento typ kotle nyní v našem výrobním programu nahradil nový model pod názvem MultiBio 49 ES s automatickým odpopelněním a čištěním spalinových cest. Odpadá tak mechanické čištění spalinových cest štětkou. Kotel je certifikován na dřevní i nedřevní biomasu.

Vloženo: 02.10.2015 v 18:06:14