Blaze Harmony kotel s ručním příkládáním

Blaze Harmony kotle s ručním příkládáním


Blaze Harmony kotle s ručním příkládáním

Blaze Harmony kotle s ručním příkládáním

  • Mechanická detekce paliva zajišťuje stáložár několik hodin. PATENTOVÁNO
  • Komplexní ochrana proti korozi – 5 let záruka. PATENTOVÁNO
  • Regulovatelný výkon 50–130 % pro dlouhodobé a kvalitní hoření.
  • Nízká spotřeba paliva, účinnost 92 % v celém rozsahu výkonu.
  • Speciální turbulátory – jednoduché a účinné čištení výměníku.
  • Spádované dno zplyňovací komory pro samočinný odvod popela.

Výhody zplyňovacího kotle BLAZE HARMONY

První kotel na trhu s mechanickou detekcí zbytkového paliva.

Tento unikátní systém zabezpečuje automatický stáložár tak, že při poklesu objemu paliva v přikládací komoře dojde k vypnutí ventilátoru a tím je zastaven proces hoření.

Tato přesná detekce udrží stáložárnou vrstvu ve spalovací komoře několik hodin a tím se několikanásobně sníží počet roztápění v kotli za sezonu.

V případě, že uživatel nepřiloží včas, zůstane v topeništi vrstva nespálených uhlíků (v podobě dřevěného uhlí), která je ideální pro další roztápění v kotli, bez nutnosti čištění topeniště.

Stačí vrstvu zapálit kusem papíru a je možné přiložit další palivo. Originální řešení, které je patentově chráněno.

První kotel na trhu s ochranou před nízkoteplotní korozí, bez nutnosti instalace zabezpečovací sestavy.

Zabudovaný termostat s nastavenou teplotou 60°C a speciální konstrukce směšování v tělese kotle, zajišťují ochranu kotle.

Možné je samotížné zapojení do akumulační nádrže bez nutnosti čerpadel. Značná úspora při instalaci a bezpečný provoz.

Záruka 5 let na těleso kotle, bez dalších podmínek. Originální řešení, které je patentově chráněno.

První kotel na trhu s třípásmovým přívodem vzduchu do zplyňovací komory,
který zajišťuje rovnoměrné odhořívání paliva a umožňuje kvalitní spalování paliv různých rozměrů (štěpku, piliny, brikety i nižší kvality).

Předsoušecí vzduch, který je přiváděn (v případě potřeby) do horní části komory vysouší případné vlhké palivo, aby bylo možné jej kvalitně spálit a zachovat vysokou účinnost kotle a nízké emisní hodnoty PATENTOVÁNO.

Protikorozní ochrana systémem izolované kompaktní teplé komory.

V izolované nerezové kompaktní přikládací komoře nejsou stěny přímo ochlazovány vodou – mají vyšší teplotu, což zabraňuje kondenzaci.

Životnost kotlů této koncepce je několikanásobná oproti běžným zplyňovacím kotlům.

Umožňuje také spalování vlhčího paliva, bez výrazného snížení životnosti kotle.

Díky vyšší teplotě stěn, nedochází k nepříjemnému usazování dehtu v přikládací komoře.

Kompaktní zplyňovací komora je samostatným prvkem, který je izolován od stěn kotle s vodou a navíc je vyrobena z nerezového materiálu pro ještě delší životnost. Komoru je možné vyměnit.

Objemná přikládací komora kde je doba hoření až 8 hodin.

Spolu se stáložárem je 24 hod. do dalšího přiložení bez vyhasnutí.

Speciální mechanické turbulátory ovládané vnější pákou mají originální a přesnou konstrukci. Zajišťují stálou čistotu výměníku a provoz kotle s maximální účinností po celou dobu provozu.

Spádované dno zplyňovací komory zajišťuje samočinné odvádění popela ze spalovací komory v průběhu hoření a zcela odpadá nutnost čištění před novým roztápěním.

Šikmá přikládací dvířka pro komfortní přikládání dřeva i sypkých paliv (štěpka, piliny apod.) v celém objemu spalovací komory.

Špičková regulovatelnost výkonu kotle umožňuje přímo nastavit požadovaný výkon kotle v procentech a regulovat kotel kontinuálním provozem od 50 do 130 % výkonu.

Nastavení výkonu na 50 % zajistí dlouhou dobu hoření v kotli, při srovnatelné kvalitě spalování, jako když je výkon nastaven na 100 %.

Toto řešení umožňuje provozovat kotel na nižších výkonech (důležité zejména v přechodném období) a také instalaci menšího objemu akumulační nádrže, což vede k finanční úspoře a také k úspoře prostoru. Regulátor je připraven k připojení modulu pro rozšíření kotle o hořák na pelety.

Lambda sonda zajišťuje kvalitní spalování a nízké emisní hodnoty, ať už spalujete tvrdé nebo měkké dřevo. Lambda sonda je důležitým prvkem, který snímá hodnotu zbytkového kyslíku a následně pomocí servopohonu reguluje množství a druh přiváděného vzduchu pro hoření.


Rozměry Blaze Harmony - kotel s ručním příkládáním

Rozměry Blaze Harmony – kotel s ručním příkládáním

Kontakt

Šumvald 405
Šumvald 783 85
Tel.:776 288 726
e-mail
info(zavináč)topte-levneji.cz