Dotační programy pro podniky a zemědělce

Aktuální výzvy:

OP Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost:

Předběžné žádosti: srpen 2015
Plné žádosti: leden 2016

Operační program životní prostředi:

Kolová s příjmem žádostí do 13. 11. 2015.

Čerpání dotací na kotle MultiBio pro podniky a zemědělce

Dotace na pořízení kotlů MultiBio nejsou omezeny pouze na rodinné domy a soukromé osoby. V současné době je možné připravit čerpání dotací na výměnu kotlů vyšších výkonů (100 - 1500 kW) také pro firmy i firmy podnikající v zemědělství

Dotace z programu OP Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost

Dotace je možné čerpat pro podniky i zemědělce z osy Úspory energie. Z tohoto programu je možné získat dotace až ve výši 65% investice. Hodnotícím parametrem je snižení CO2 přepočtené z úspory energie.

Kdo může žádat o dotaci.

Cílovou skupinou jsou malé, střední i velké podniky.
V případě jakýchkoliv dotazů nás neváhejte kontaktovat na e-mail: info@topte-levneji.cz

Dotace z programu Operační program životní prostředi

Dotace je možné čerpat pro podniky i zemědělce. Jedná se o snížení celkových emisí zdroje znečištění. Je mořné přejít z LTE nebo uhlí na rostlinné pelety. Z tohoto programu je možné získat dotace až ve výši 85% investice.

Kdo může žádat o dotaci.

O dotaci mohou požádat jak podnikatelské, tak nepodnikatelské subjekty, zejména obce a kraje, příspěvkové organizace, státní podniky, veřejnoprávní instituce, vysoké školy a školská zařízení.

Soubory ke stažení