Dopravníky na pelety

strom
Dopravníky na pelety MultiBio jsou vybaveny středovou hřídelí a silnostěnou šnekovnicí, která umožňuje bezproblémové podávání paliv jako jsou dřevěné pelety, agropelety, pelety s odroloem, zrniny, zadiny a peletkového uhlí.

Pelety i odrol

Dopravník MultiBio vybírá z násypky jak pelety, tak i odrol, který hořákům MultiBio při provozu nevadí a tak spotřebuje veškeré palivo z násypky.

Velikosti dopravníků na pelety

MultiBio dopravníky jsou vyráběny v rozměrech 1,7 metru, 2,5 metru, 3 metry, 4 metry. Na zakázku je možné udělat dopravník o délce 0,5 až 8 metrů.

Novinky