Automatický kotel MultiBio 600 na štěpku a pelety


Vysoká teplota při spalování zaručuje nízké emise a dlouhou životnost kotlů MultiBio.
strom

Parametry kotle MultiBio 600

Automatický kotel na pelety sníží vaše náklady na vytápění.

Paliva pro kotel na pelety MultiBio 600

Konstrukce kotle na pelety MultiBio 600

Teplovodní kotel - těleso kotle - MultiBio je navrženo, vyvinuto a zkonstruováno přímo pro hořák MB 199 jedním konstrukčním týmem. Těleso tvoří kompaktní celek s excelentními vlastnostmi při spalování paliv, pro která byl navržen. To znamená bez problému spalovat dřevěné pelety, spékavé rostlinné pelety a další zemědělské materiály. Hořák sezásadně liší svojí unikátní konstrukcí od ostatních výrobků na trhu. Hořáky jednoduché nebo retortové konstrukce zpravidla nemohou spolehlivě při plnění emisních limitů -certifikovaně- spalovat rostlinné palivo, pelety s obsahem kůry, s vysokým podílem popela a spékavostí tohoto popela, který tvoří tvrdou krustu ve spalovacím prostoru. MultiBio nabízí použití nejširšího sortimentu peletovaných i sypkých paliv na trhu včetně uhlí. včetně uhlí.

Ovládání kotle na pelety MultiBio je intuitivní a jednoduché díky přednastavení elektroniky z výroby na různá paliva. Současně má zákazník možnost vytvořit si vlastní nastavení.

Kotel na pelety pracuje automaticky

Kotle na pelety MultiBio pracují automaticky v celém rozsahu výkonů - včetně rychlého automatického zapálení (2 - 5 minut). Automatický kotel je spouštěn pokojovým, ekvitermním nebo jiným běžným termostatem. Obsluha pouze doplňuje palivo. O odebírání popela se stará automatické odpopelňovací zařízení, dle provedení kotle.
Usnadněte si obsluhu s automatickým odpopelněním kotle MultiBio.

Životnost kotle na pelety MultiBio

Teplovodní kotel MultiBio má přesně řízené dávkování vzduchu a paliva s pracovní teplotou uvnitř hořáku až 1200 °C. Při zvoleném výkonu, a správném nastavení spalovacího procesu elektronikou ovládající hořák, vždy hoří optimální množství paliva s optimálním množstvím vzduchu. To vylučuje při použití vhodného paliva dehtování a zanášení spalinových cest nebo kotlového tělesa nežádoucími látkami. Vysoká teplota spalování zajišťuje nízké emise bez pachové stopy a agresivních sloučenin. MultiBio nepoužívá útlumový režim, při kterém palivo stále doutná. Z tohoto důvodu kotel netrpí samodestrukcí a neobtěžuje okolí zápachem z komína. Kotel MultiBio se zanedbatelnými emisemi oxidu uhelnatého. Kotel je přátelský k životnímu prostředí. Vysoká teplota spalování paliva už v hořáku, zajišťuje nízké emise bez pachové stopy a agresivních sloučenin. MultiBio nepoužívá útlumový režim, při kterém palivo stále doutná. Z tohoto důvodu kotel netrpí samodestrukcí a neobtěžuje své okolí zápachem z komína. Kotel pracuje v nejvyšší emisní ekologické třídě 5, s téměř nulovými emisemi oxidu uhelnatého. Protože nepoužívá zmiňovaný útlumový režim, dokáže ušetřit až deset procent paliva oproti kotlům, které pro své zapálení potřebují neustále doutnat a spalovat palivo, které by jinak provozovatel mohl ušetřit.

Možnost topení palivem, které se spéká

Kotle na pelety MultiBio si snadno poradí se spékavostí popela.Konstrukce válcové rotační Snižte si náklady na vytápění topením levnými rostlinnými palivy. spalovací komory případné spečence v průběhu hoření odvaluje do prostoru popelníku a neobtěžuje tím obsluhu kotle. Dřevěné pelety nejnižší kvality s vysokým podílem kůry a tím pádem s vysokým procentem popela po spálení paliva, i ostatní možná paliva pro kotel MultiBio zpravidla nelze spolehlivě spalovat v hořácích jednoduché nebo retortové konstrukce.
Nebuďte závislí pouze na jednom druhu paliva – přizpůsobte se ceně paliva.

Použití kotle na pelety MultiBio 600

Kotel MultiBio 600 - teplovodní provedení, je vhodný pro komfortní automatické ekologické a úsporné vytápění bytových jednotek, bytových domů, dílen, hal, provozních prostor a objektů se ztrátovým výkonem 300 až 600 kW. Kotle se dají řadit do kaskády a může se tak získat výkon až 3000 kW.

Ekonomika vytápění s kotlem na pelety MultiBio 600

Můžete ušetřit až dvě třetiny nákladů, které zaplatíte za jiný systém automatického vytápění při vytápění pomocí rostlinných pelet a zbytků rostlin z vlastní výroby. Rostlinné pelety se lisují z odpadů každoroční sklizně, jsou snadno dostupné a obvykle za poloviční cenu než pelety dřevěné. Podstatné úspory lze docílit také spalováním levných kůrových pelet, kde oproti peletám ENPlus, lze ušetřit např. 2000,- Kč za tunu, což při plném zatížení kotle za měsíc provozu může činit 180 000,- Kč. Jako náhradní levné palivo lze použít i uhlí ořech 2.