Automatický kotel MultiBio 49 E/ES na dřevěné pelety


strom

Parametry kotle MultiBio 49 E/ES

Automatický kotel na pelety sníží vaše náklady na vytápění.

Paliva pro kotel na pelety MultiBio 49 E/ES

Konstrukce kotle na pelety MultiBio 49

Teplovodní kotel MultiBio byl navržen pro spojení s hořákem MultiBio, který se zásadně liší svojí unikátní konstrukcí od ostatních výrobků na trhu. Kotel na pelety byl navržen tak, aby bez problému spaloval dřevěné pelety nejnižší kvality, s obsahem kůry, spékavé rostlinné pelety a další zemědělské materiály. Rostlinné palivo zpravidla nemohou spolehlivě -certifikovaně- ani ekologicky spalovat hořáky Jednoduché nebo retortové konstrukce. MultiBio nabízí použití nejširšího sortimentu peletovaných i sypkých rostlinných paliv na trhu.

Ovládání kotle na pelety MultiBio je intuitivní a jednoduché díky přednastavení elektroniky z výroby na různá paliva. Současně má zákazník možnost vytvořit si vlastní nastavení.

Kotel na pelety pracuje automaticky

Kotle na pelety MultiBio pracují automaticky v celém rozsahu výkonů - včetně rychlého automatického zapálení (2 - 5 minut). Automatický kotel je spouštěn pokojovým, ekvitermním nebo jiným běžným termostatem. Obsluha pouze doplňuje palivo. O odebírání popela se stará automatické odpopelňovací zařízení, dle provedení kotle.
Usnadněte si obsluhu s automatickým odpopelněním kotle MultiBio.

Životnost kotle na pelety MultiBio 49

Teplovodní kotel MultiBio má přesně řízené dávkování vzduchu a paliva s pracovní teplotou uvnitř hořáku až 1200 °C. Vysoká teplota spalování zajišťuje nízké emise bez pachové stopy a agresivních sloučenin. MultiBio nepoužívá útlumový režim, při kterém palivo stále doutná. Z tohoto důvodu kotel netrpí samodestrukcí a neobtěžuje okolí zápachem z komína. Kotel MultiBio se zanedbatelnými emisemi oxidu uhelnatého. Kotel je přátelský k životnímu prostředí.

Možnost topení palivem, které se spéká

Kotle na pelety MultiBio si snadno poradí se spékavostí popela.Konstrukce válcové rotační Snižte si náklady na vytápění topením levnými rostlinnými palivy. spalovací komory případné spečence v průběhu hoření odvaluje do prostoru popelníku a neobtěžuje tím obsluhu kotle. Dřevěné pelety nejnižší kvality s vysokým podílem kůry a tím pádem s vysokým procentem popela po spálení paliva, i ostatní možná paliva pro kotel MultiBio zpravidla nelze spolehlivě spalovat v hořácích jednoduché nebo retortové konstrukce.
Nebuďte závislí pouze na jednom druhu paliva – přizpůsobte se ceně paliva.

Použití automatického kotle MultiBio 49

Automatický kotel na pelety MultiBio 49 je vhodný pro komfortní, automatické, ekologické a úsporné výtápění bytových domů, penzionů, zemědělských usedlostí, dílen a všude tam, kde se položka za teplo počítá ve statisících korun. Dokáže spolehlivě vytopit dům o patnácti bytech. Ve spojení s akumulační nádrží dokážou kotle celoročně připravovat teplou užitkovou vodu. Kotle je možné spojit do kaskády a získat výkon až 150 kW.

Ekonomika vytápění s kotlem na pelety MultiBio 49

Můžete ušetřit až třetinu nákladů na palivo při vytápění pomocí dřevěnných pelet nižší kvality. Dodavatele paliva Vám rádi doporučíme z naší databáze výrobců pelet.

Soubory ke stažení