Automatický kotel MultiBio 30 E/ES na dřevěné pelety


Na kotle řady MultiBio 30 můžete získat dotaci z programů Nová Zelená úsporám a také Kotlíková dotace.
strom

Parametry kotle MultiBio 30 E/ES

Snadná stěhovatelnost díky kompaktní rozměrům a nízké hmotnosti.

Paliva pro kotel na pelety MultiBio 30 E/ES

Konstrukce kotle na pelety MultiBio 30

Teplovodní kotel MultiBio byl navržen pro spojení s hořákem MultiBio, který se zásadně liší svojí unikátní konstrukcí od ostatních výrobků na trhu. Kotel na pelety byl navržen tak, aby bez problému spaloval dřevěné pelety nejnižší kvality, s obsahem kůry, spékavé rostlinné pelety a další zemědělské materiály. Rostlinné palivo zpravidla nemohou spolehlivě -certifikovaně- ani ekologicky spalovat hořáky Jednoduché nebo retortové konstrukce. MultiBio nabízí použití nejširšího sortimentu peletovaných i sypkých rostlinných paliv na trhu.

Ovládání kotle na pelety MultiBio je intuitivní a jednoduché díky přednastavení elektroniky z výroby na různá paliva. Současně má zákazník možnost vytvořit si vlastní nastavení.

Kotel na pelety pracuje automaticky

Kotle na pelety MultiBio pracují automaticky v celém rozsahu výkonů - včetně rychlého automatického zapálení (2 - 5 minut). Automatický kotel je spouštěn pokojovým, ekvitermním nebo jiným běžným termostatem. Obsluha pouze doplňuje palivo. O odebírání popela se stará automatické odpopelňovací zařízení, dle provedení kotle.
Usnadněte si obsluhu s automatickým odpopelněním kotle MultiBio.

Životnost kotle na pelety MultiBio

Teplovodní kotel MultiBio má přesně řízené dávkování vzduchu a paliva s pracovní teplotou uvnitř hořáku až 1200 °C. Vysoká teplota spalování zajišťuje nízké emise bez pachové stopy a agresivních sloučenin. MultiBio nepoužívá útlumový režim, při kterém palivo stále doutná. Z tohoto důvodu kotel netrpí samodestrukcí a neobtěžuje okolí zápachem z komína. Kotel MultiBio se zanedbatelnými emisemi oxidu uhelnatého. Kotel je přátelský k životnímu prostředí.

Možnost topení palivem, které se spéká

Kotle na pelety MultiBio si snadno poradí se spékavostí popela.Konstrukce válcové rotační spalovací komory případné spečence v průběhu hoření odvaluje do prostoru popelníku a neobtěžuje tím obsluhu kotle. Dřevěné pelety nejnižší kvality s vysokým podílem kůry a tím pádem s vysokým procentem popela po spálení paliva, i ostatní možná paliva pro kotel MultiBio zpravidla nelze spolehlivě spalovat v hořácích jednoduché nebo retortové konstrukce.
Nebuďte závislí pouze na jednom druhu paliva – přizpůsobte se ceně paliva.

Použití kotle na pelety MultiBio 30

Kotel na pelety MultiBio je vhodný pro komfortní automatické, ekologické a úsporné vytápění rodinných domů, bytových jednotek a objektů se ztrátovým výkonem 8 až 30 kW. Ve spojení s akumulační nádrží nebo kombinovaným bojlerem dokáže kotel MultiBio celoročně připravovat teplou užitkovou vodu.

Ekonomika vytápění s kotlem na pelety MultiBio 30

Můžete ušetřit až třetinu nákladů na palivo při vytápění pomocí dřevěnných pelet nižší kvality. Dodavatele paliva Vám rádi doporučíme z naší databáze výrobců pelet. Na kotle řady MultiBio 30 můžete získat dotaci z programů Nová Zelená úsporám a také Kotlíkovou dotaci.

Soubory ke stažení